VoVa Đi Thi Học Kỳ

Ngày thi học kỳ môn vấn đáp, thầy giáo kiểm tra vova:

Em có biết trong phòng mình có bao nhiêu chiếc đèn không?

Vova nhìn khắp nhà và nói :

Thưa thầy có 4 chiếc bóng ạ!!!

Thầy giáo rút ra trong túi 1 chiếc bóng đèn và nói: có 5 cái nhé, em sai rồi.

Kỳ thi sau đó, Vova tiếp tục gặp lại ông thầy nọ, lần này thầy vẫn hỏi lại câu hỏi cũ, thầy hỏi: đố em trong phòng có bao nhiêu chiếc bóng đèn?

Vova đáp: thưa thầy có 5 cái!

Cậu lại sai rồi nhé, hôm nay tôi không mang theo chiếc bóng nào cả!!!

Vova lôi trong túi quần ra 1 chiếc bóng và nói: hôm nay em đã mang sẵn một cái vì biết sẽ gặp lại thầy.

:))