Tình Ca - Lệ Thu (Vĩnh biệt Cô)

 

DANH SÁCH BÀI HÁT

00:00:00 | 01. Xin còn gọi tên nhau - Lệ Thu 00:04:27 | 02. Lệ đá - Lệ Thu 00:10:17 | 03. Tình - Lệ Thu 00:14:54 | 04. Tình khúc chiều mưa - Lệ Thu 00:19:33 | 05. Tình ta - Lệ Thu 00:27:04 | 06. Tiếc thu - Lệ Thu 00:32:53 | 07. Nghìn năm vẫn không quên - Lệ Thu 00:37:32 | 08. Ướt mi - Lệ Thu 00:44:28 | 09. Em chết theo ngày vu quy - Lệ Thu 00:49:37 | 10. Người tình không chân dung - Lệ Thu 00:53:44 | 11. Tìm Em - Lê Thu 00:59:00 | 12. Dáng Xưa - Lê Thu 01:04:24 | 13. Ngậm ngùi - Lệ Thu 01:08:04 | 14. Lời buồn thánh - Lệ Thu 01:13:15 | 15. Giấc thu - Lệ Thu 01:18:18 | 16. Bản tình cuối - Lệ Thu 01:23:29 | 17. Tan tác - Lệ Thu 01:27:46 | 18. Hạnh phúc lang thang - Lệ Thu 01:32:10 | 19. Hoài cảm - Lệ Thu 01:38:29 | 20. Buồn vương màu áo - Lê Thu 01:43:39 | 21. Tình khúc tháng 6 - Lệ Thu 01:49:14 | 22. Tôi vẫn mơ giấc mộng dài - Lệ Thu 01:52:34 | 23. Thà như giọt mưa - Lệ Thu 01:59:32 | 24. Tình chết theo mùa đông - Lệ Thu 02:03:56 | 25. Giọng buồn chơi vơi - Lệ Thu 02:07:53 | 26. Em đi rồi - Lệ Thu 02:11:50 | 27. Đời còn vang bước em - Lệ Thu 02:15:27 | 28. 10 năm yêu em - Lệ Thu 02:19:58 | 29. Thuyền viễn xứ - Lệ Thu 02:24:11 | 30. Kiếp cầm ca - Lệ Thu 02:29:37 | 31. Tơ sầu - Lệ Thu 02:33:35 | 32. Đồi thông - Lệ Thu 02:38:50 | 33. Nếu vắng anh - Lệ Thu 02:43:33 | 34. Cơn mưa phùn - Lệ Thu 02:48:46 | 35. Mưa chiều hoàng hôn - Lệ Thu 02:52:48 | 36. Điệu buồn - Lệ Thu 02:59:03 | 37. Nhìn những mùa thu đi - Lệ Thu