Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết

(Ngày 29 Tháng 8). (Chia Kinh)


1. Lời Cầu Nguyện và hát bài Thánh Ca Dâng Chúa...

Kính Chào Quý Cha, Quý Tu Sỹ nam nữ, và các anh chị em… Phòng đã đến giờ đọc Kinh hằng ngày, mến mời Quý Cha, Qu Tu sỹ nam nữ và anh chị em cùng lắng đọng tâm hồn để nhớ đến Thánh Gioan Tẩy Giả trong ngày Lễ Nhớ hôm nay.

Giáo hội kính nhớ việc thánh Gioan tẩy giả bị chặt đầu, nghĩa là cuộc tử nạn của Ngài. Vị tiền hô lừng danh này từ thiếu thời, đã lui vào sa mạc để sống khoảng 25 năm khổ hạnh. Vào tuổi 29, Ngài được lệnh từ trời cao sai đến bên bờ sông Jordanô giảng phép thống hối và loan báo việc Đấng Thiên sai sắp tới. Khắp nơi, người ta đến với Ngài.

Thánh Gioan tẩy giả là một gương mẫu sống động về việc làm chứng cho sự thật. Xin cho chúng ta cũng được ơn can đảm trở thành những chứng nhân cho tình yêu Chúa, cho lẽ phải dù phải chịu thiệt thòi.

Cùng trong tâm tình khấn nguyện xin các anh chị cùng hiệp thông qua bài Thánh Ca ........


2. Làm Dấu Thánh Giá & Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần Amen.

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ,  thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.


3. Thánh Thi

Thân lạy thánh Gioan kính ái
Nguyện xin ngài thanh tẩy chúng tôi
Ðáng dâng lên một đôi lời
Tán dương sự nghiệp cao vời thánh nhân.
Từ cao thẳm, sứ thần của Chúa
Ðến báo cho thân phụ ngài hay
Người con sinh hạ mai ngày
Sẽ nên cao cả không ai sánh bằng.
Và mặc khải rõ ràng tên tuổi,
Ðời trẻ thơ một chuỗi lạ kỳ,
Tâm tình, ngôn ngữ, hành vi
Xứng ngôi Tẩy Giả, đáng vì Tiền Hô.
Vì thân phụ chẳng cho là thực,
Bị câm không nói được một lời,
Mãi khi ngài đã chào đời,
Bỗng nhiên mở miệng cho người nói năng.
Thuở thai nhi ngài từng nhận diện
Vua vi hành đến viếng thần dân,
Công này thánh hóa song thân
Trở thành ngôn sứ góp phần tiên tri.
Toàn thiên quốc gối quỳ cảm tạ
Trước ngai vàng một Chúa Ba Ngôi,
Chúng con khẩn nguyện lòng trời
Mưa ơn xá tội cho tươi mát lòng.


4. Thánh Vịnh…


Tôi đã tin cả khi mình đã nói:
"Ôi nhục nhã ê chề !" *
Ðã thốt ra trong cơn hốt hoảng:
"Mọi người đều giả dối !"
Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ
vì mọi ơn lành Người đã ban cho ? *
Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ
và kêu cầu thánh danh Ðức Chúa.
Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người. *
Ðối với Chúa thật là đắt giá
cái chết của những ai trung hiếu với Người.
Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ,
tôi tới Ngài, con của nữ tỳ Ngài, *
xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.
Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn
và kêu cầu thánh danh Ðức Chúa. Phụng vụ Các Giờ Kinh – Tháng 08 / 2018
Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người, *
tại khuôn viên đền Chúa,
giữa lòng ngươi, hỡi Giêrusalem!

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC: Vua Hêrôđê sai một vệ binh vào tù chém đầu ông Gioan.


5. Thánh Ca…

ĐC: Các môn đệ ông Gioan đến lấy thi hài ông và mai táng trong mồ.

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
Ngài xứng đáng lãnh nhận
vinh quang danh dự và uy quyền,
vì Ngài đã dựng nên muôn vật, *
và do ý Ngài muốn,
mọi vật liền có và được dựng nên.
Lạy Chúa Kitô,
Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn Sách Trời
và mở ấn niêm phong,
vì Ngài đã bị giết
và đã lấy máu đào
chuộc về cho Thiên Chúa
muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ,
thuộc mọi nước mọi dân.
Ngài cũng làm cho họ
thành một vương quốc, thành những tư tế,
để phụng thờ Thiên Chúa chúng con,
và họ sẽ làm chủ mặt đất này.
Con Chiên đã bị giết
nay xứng đáng lãnh nhận
phú quý và uy quyền, *
khôn ngoan cùng sức mạnh,
danh dự với vinh quang,
và muôn lời cung chúc.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC: Các môn đệ ông Gioan đến lấy thi hài ông và mai táng trong mồ.


6. Kinh Lạy Cha

-Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.


7. 12 Kinh Kính Mừng (Mời các Anh Chị Đọc 2 Kinh Kính Mừng)


-Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ -Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.8. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện…

-Sáng Danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

-Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con  khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những Linh Hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.9. Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ, xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời.  Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi.  Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen


10. Hát Bài: Thánh Ca Dâng Chúa

11. =»†«= BÀN TIỆC LỜI CHÚA =»†«=

11a. Bài Đọc I; Đáp Ca & Alleluia

11b. Phúc Âm

†.†.†. Suy Niệm †.†.†.....†.†.†.†.†.†.


12. Lời Nguyện Chung…

Lạy Chúa, Chúa đã chọn thánh Gioan Tẩy Giả làm ngôn sứ loan báo Đức Kitô là Đấng Cứu Độ nhân loại. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng với ơn gọi Kitô hữu của mình, bằng đời sống hiền lành, đơn sơ, khiêm tốn và hăng say phục vụ mọi người.
Chúng con cầu xin Chúa... Xin Chúa nhận lời chúng con.

Lạy Chúa,xin Chúa cho mọi Kitô hữu biết noi gương Thánh Gioan/ sống triệt để tinh thần nghèo khó của Tin Mừng trong đời sống hằng ngày, để danh Chúa được vinh quang rạng rỡ hơn.
Chúng con cầu xin Chúa... Xin Chúa nhận lời chúng con.


13. Kinh Cám Ơn

-Con cám ơn Đức Chúa trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho ngôi hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên Cây Thánh Giá vì con, lại cho con được Đạo Thánh Đức Chúa Trời cũng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con (ngày/đêm) hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp.
Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Đàng, cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cùng hợp cùng các Thánh, mà dâng lên Chúa, cùng cám ơn như vậy.  Amen


14. Kinh Trông Cậy; Các Câu Lạy; Làm Dấu Thánh Giá

Chúng con trông cậy rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. -Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen

-Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. -Thương xót chúng con.
-Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria. -Cầu cho chúng con.
-Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. -Cầu cho chúng con.
- Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam. -Cầu cho chúng con.
-Nữ Vương ban sự bình an. -Cầu cho chúng con.

Lạy Đức Trinh Vương Hòa Bình là Mẹ thương xót, xin ban ơn cải thiện và thánh hóa dân tộc Việt Nam nhỏ bé chúng con.
Hỡi các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin cầu bầu Chúa, Mẹ ban ơn thánh hóa đặc biệt các Chủ Chăn dân tộc Việt Nam.
Xin Đức Trinh Nữ Maria cùng Thánh Tử chúc lành cho chúng con. Amen.
Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho  tất cả chúng ta, xin Người che chở chúng ta khỏi sự dữ và dẫn đưa tới cuộc sống muôn đời. Amen.

Nhân danh Cha † và Con † và Thánh Thần †. Amen.


15. Hát Bài: Thánh Ca Dâng Đức Mẹ

16. Lời Cám Ơn