Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

(Ngày 15 Tháng 8). (Chia Kinh)


1. Lời Cầu Nguyện & Hát Bài Thánh Ca Dâng Mẹ …

Kính Chào Quý Cha, Quý Tu Sỹ nam nữ, và các anh chị em… Phòng đã đến giờ đọc Kinh hằng ngày, mến mời Quý Cha, Qu Tu sỹ nam nữ và anh chị em cùng lắng đọng tâm hồn để kính nhớ ngày Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Hôm nay chúng ta mừng kính một trong bốn hồng ân trọng đại mà Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria Mẹ của chúng ta, đó là đặc ân hồn xác lên trời.
Mẹ về trời có nghĩa là mẹ đang sống. Sự sống của Mẹ không phải chỉ giới hạn trong cuộc đời, nhưng bao trùm cả lịch sử: Lịch sử của cả loài người lẫn lịch sử của mỗi người chúng ta.

Maria đã được diện đối diện với Thiên Chúa. Maria lên trời là hình ảnh của Giáo Hội khải hoàn và vinh quang của thập giá là vinh quang của Mẹ. Tin vào thập giá sẽ được ơn cứu độ. Vì thế, tin vào Ðức Kitô đã giải thoát Mẹ khỏi sự chết của tội lỗi, tức là tin vào sự bất diệt của tâm hồn và thể xác Thiên Chúa dành cho Maria, cũng như cho nhân loại và cho Giáo Hội khải hoàn.

Xin Chúa ban cho chúng con lòng tin sâu xa để chúng con tin mai ngày chúng con cũng được sống lại hiển vinh.

Cùng trong tâm tình khấn nguyện xin các anh chị cùng hiệp thông qua bài Thánh Ca Dâng Mẹ........


2. Làm Dấu Thánh Giá & Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần Amen.

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ,  thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.


3. Thánh Thi

Mẹ vươn lên tới cõi thiên đình,
Huy hoàng lộng lẫy như chính ngọ,
Kiều diễm gấp ngàn bóng trăng thanh.
Mẹ đã sinh con, người Con ấy,
Thiên thu hằng hữu trước vầng hồng,
Giờ đây Mẹ ngự ngai vinh hiển,
Thiên Quốc Nữ Hoàng thật oai phong.
Chức trọng quyền cao gấp bội phần,
Triều thần thiên quốc bậc thánh nhân,
Một người phụ nữ đầy công đức
Trổi vượt phàm nhân lẫn thiên thần.
Ðấng xưa lòng Mẹ đã cưu mang,
Máng cỏ làm nôi Mẹ đặt nằm,
Mẹ thấy giờ đây bên Thánh Phụ
Ngai vàng bệ ngọc rất cao sang.
Vinh chúc quỳ dâng Chúa Ba Ngôi
Ðã đem hồn xác Mẹ lên trời.
Nữ Hoàng Thiên Quốc, ôi vinh dự,
Chúng tử hát mừng chẳng khi ngơi.

4. Thánh Vịnh…

ĐC: Ðức Maria được lên trời, các thiên thần hoan hỷ dâng muôn lời chúc tụng Thiên Chúa.


Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi:
"Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa!"
Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,
cửa nội thành, ta đã dừng chân.
Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị
được xây nên một khối vẹn toàn.
Từng chi tộc, chi tộc của Chúa,
trẩy hội lên đền ở nơi đây,
để danh Chúa, họ cùng xưng tụng,
như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en.
Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử,
ngai vàng của vương triều Đa-vít.
Hãy nguyện chúc Giê-ru-sa-lem được thái bình,
rằng: "Chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt,
tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn,
lâu đài dinh thự mãi an ninh."
Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,
tôi nói rằng: "Chúc thành đô an lạc."
Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ,
tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.ĐC: Ðức Maria được lên trời, các thiên thần hoan hỷ dâng muôn lời chúc tụng Thiên Chúa.


5. Hát Bài: Kinh Vinh Danh

6. Thánh Ca…

ĐC: Thiên Chúa đã chúc lành cho Mẹ vì nhờ Mẹ, chúng con được lãnh nhận Quả Trường Sinh.

Chúc tụng Thiên Chúa
là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Trong Đức Kitô,
từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc
cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.
Trong Đức Kitô,
Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,
để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thương của Người.
Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,
Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử
nhờ Đức Giêsu Kitô,
để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời,
ân sủng Người ban tặng cho ta
trong Thánh Tử yêu dấu.
Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra
chúng ta được cứu chuộc,
được thứ tha tội lỗi
theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.
Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta
cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.
Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu,
thiên ý này là kế hoạch yêu thương
Người đã định từ trước trong Đức Kitô.
Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn,
là quy tụ muôn loài trong trời đất
dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.


ĐC: Thiên Chúa đã chúc lành cho Mẹ vì nhờ Mẹ, chúng con được lãnh nhận Quả Trường Sinh.


7. Kinh Lạy Cha

-Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

8. 12 Kinh Kính Mừng (Mời các Anh Chị Đọc 2 Kinh Kính Mừng)

-Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ -Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

9. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện…

-Sáng Danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

-Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con  khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những Linh Hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.


10. Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ, xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời.  Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi.  Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen


11. Hát Bài: Thánh Ca Dâng Chúa

12. =»†«= BÀN TIỆC LỜI CHÚA =»†«=


12.a. Bài Đọc I; Đáp Ca

12.b. Bài Đọc II; Alleluia…

12.c. Phúc Âm

†.†.†. Suy Niệm †.†.†.... (Mời. . .).†.†.†.†.†.†.


13. Lời Nguyện Chung…

Lạy Chúa, Chúa đã thực hiện nơi Đức Maria ân phúc mà Chúa sẽ ban tặng chúng con mai sau. Xin giúp chúng con luôn sống kết hợp mật thiết với Chúa như Mẹ, để cũng được cùng Mẹ vui hưởng hạnh phúc muôn đời.
Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

Lạy Chúa, Người đã ban cho chúng ta sự chiến thắng nhờ Đức Kitô. Xin cho những người đang chịu thử thách về đức tin/ biết học nơi Đức Maria lòng khiêm tốn vâng phục thánh ý Chúa, để được vững mạnh trong lòng tin-cậy-mến.
Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.


14. Kinh Cám Ơn


-Con cám ơn Đức Chúa trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho ngôi hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên Cây Thánh Giá vì con, lại cho con được Đạo Thánh Đức Chúa Trời cũng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con (ngày/đêm) hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp.
Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Đàng, cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cùng hợp cùng các Thánh, mà dâng lên Chúa, cùng cám ơn như vậy.  Amen


15. Kinh Trông Cậy; Các Câu Lạy; Làm Dấu Thánh Giá

Chúng con trông cậy rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

-Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen

-Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. -Thương xót chúng con.

-Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria. -Cầu cho chúng con.

-Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. -Cầu cho chúng con.

- Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam. -Cầu cho chúng con.

-Nữ Vương ban sự bình an. -Cầu cho chúng con.

Lạy Đức Trinh Vương Hòa Bình là Mẹ thương xót, xin ban ơn cải thiện và thánh hóa dân tộc Việt Nam nhỏ bé chúng con.

Hỡi các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin cầu bầu Chúa, Mẹ ban ơn thánh hóa đặc biệt các Chủ Chăn dân tộc Việt Nam.

Xin Đức Trinh Nữ Maria cùng Thánh Tử chúc lành cho chúng con. Amen.

Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho  tất cả chúng ta, xin Người che chở chúng ta khỏi sự 
dữ và dẫn đưa tới cuộc sống muôn đời. Amen.

Nhân danh Cha † và Con † và Thánh Thần †. Amen.


16. Hát Bài: Thánh Ca Dâng Đức Mẹ… Linh Hồn Tôi Tung Hô Chúa

17. Lời Cám Ơn...