Kinh Cầu Nguyện (Chúa Nhật)

1. Lời Cầu Nguyện Mở Đầu & Hát Bài Thánh Ca Dâng Chúa

Kính Chào Quý Cha, Quý Tu Sỹ nam nữ, và các anh chị em… Phòng đã đến giờ đọc Kinh hằng ngày, mến mời Quý Cha, Qu Tu sỹ nam nữ và anh chị em cùng lắng đọng tâm hồn để dâng lên Ngài những lời tâm tình cảm mến và ý nguyện.
Cùng trong tâm tình khấn nguyện xin các anh chị cùng hiệp thông qua bài Thánh Ca ........


2. Làm Dấu Thánh Giá & Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần Amen.
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ,  thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

3. Thánh Thi

Lạy Hóa Công, đấng tài tình xếp đặt
Cho ban ngày rực rỡ ánh hào quang,
Ngài dựng nên nguồn sống mới huy hoàng
Cho vũ trụ được khai nguyên từ đấy.
Sớm tới chiều chính khoảng thời gian ấy,
Chúa đặt tên truyền phải gọi là ngày.
Đêm rợn rùng đang phủ xuống giờ đây,
Xin nghe tiếng kẻ khóc than cầu khẩn.
Đừng để hồn khi tội còn mang nặng
Phải đọa đày xa kiếp sống bình an.
Bởi xưa nay điều vĩnh cửu chẳng màng
Mà vương vấn bao tội tình gian ác.
Mong cho hồn gõ cửa vào thiên quốc,
Phúc trường sinh được ân thưởng chan hoà,
Hết những gì tai hại, tránh cho xa,
Ta thanh tẩy mọi thói hư tật xấu.
Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần,
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thưở.ĐC: Từ Xion, Đức Chúa sẽ mở rộng quyền vương đế của Người, Người hiển trị đến muôn đời muôn thuở. Ha-lê-lui-a.
Sấm ngôn của Đức Chúa
ngỏ cùng Chúa Thượng tôi
"Bên hửu Cha đây, Con lên ngự trị
để rồi bao địch thù,
Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con.
Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mỡ rộng
Quyền vương đế của Ngài:
Giửa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.
Đức Chúa phán bảo rằng:
"Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,
Vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.
Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
Tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."
Đức Chúa đã một lần thề ước,
Người sẽ chẳng rút lơì,
Rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế
Theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."
Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hửu Ngài
Sẽ đập tan vương bá ngày phẩn nộ.
Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
Nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC: Từ Xion, Đức Chúa sẽ mở rộng quyền vương đế của Người, Người hiển trị đến muôn đời muôn thuở. Ha-lê-lui-a.


5. Thánh Ca…

ĐC: Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng, đã lên ngôi hiển trị. Ha-lê-lui-a.
Ha-lê-lui-a!  Thiên Chúa ta thờ là Đấng Cứu Độ,
Đấng vinh hiển uy quyền.
Những lời Người phán quyết
Đều chân thật công minh. Ha-lê-lui-a.
Ha-lê-lui-a!  Nào ca ngợi Chúa đi,
Hỡi tất cả tôi trung của chúa,
Hỡi những ai lớn nhỏ
Hằng kính sợ Người. Ha-lê-lui-a.
Ha-lê-lui-a!  Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng
Đã lên ngôi hiển trị:
Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
Dâng Chúa lời tôn vinh. Ha-lê-lui-a.
Ha-lê-lui-a!  Vì nay ta đã tới ngày
Cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa,
Và Hiền Thê của Người
Đã điểm trang lộng lẫy. Ha-lê-lui-a.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC: Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng, đã lên ngôi hiển trị. Ha-lê-lui-a.-Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.


7. 12 Kinh Kính Mừng (Mời các Anh Chị Đọc 2 Kinh Kính Mừng)


-Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ -Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

…..
.†.†.†. Đủ 12 Kinh Kính Mừng .†.†.†.


8. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện…

-Sáng Danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

-Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con  khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những Linh Hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.9. Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ, xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời.  Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi.  Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen


10. Hát Bài: Thánh Ca Dâng Chúa


11.a. Bài Đọc I; Đáp Ca…

11.b. Bài Đọc II; Alleluia

11.c. Phúc Âm

†.†.†. Suy Niệm †.†.†....

http://www.dongcong.net/


.†.†.†. Mời quý Anh Chị lên dâng lời nguyện của quý Anh Chị .†.†.†.


12. Lời Nguyện chung…

Ban chia kinh sẽ đưa Lời nguyện cho các anh chị...


13. Kinh Cám Ơn

-Con cám ơn Đức Chúa trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho ngôi hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên Cây Thánh Giá vì con, lại cho con được Đạo Thánh Đức Chúa Trời cũng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con (ngày/đêm) hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp.
Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Đàng, cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cùng hợp cùng các Thánh, mà dâng lên Chúa, cùng cám ơn như vậy.  Amen
-Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. -Thương xót chúng con.
-Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria. -Cầu cho chúng con.
-Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. -Cầu cho chúng con.
- Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam. -Cầu cho chúng con.
-Nữ Vương ban sự bình an. -Cầu cho chúng con.

Lạy Đức Trinh Vương Hòa Bình là Mẹ thương xót, xin ban ơn cải thiện và thánh hóa dân tộc Việt Nam nhỏ bé chúng con.
Hỡi các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin cầu bầu Chúa, Mẹ ban ơn thánh hóa đặc biệt các Chủ Chăn dân tộc Việt Nam.
Xin Đức Trinh Nữ Maria cùng Thánh Tử chúc lành cho chúng con. Amen.
Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho  tất cả chúng ta, xin Người che chở chúng ta khỏi sự dữ và dẫn đưa tới cuộc sống muôn đời. Amen.

Nhân danh Cha † và Con † và Thánh Thần †. Amen.


15. Hát Bài: Thánh Ca Dâng Đức Mẹ

16. Lời Cám Ơn